PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oborový seminář z pravděpodobnosti a matematické statistiky - NMSA601
Anglický název: Specialized seminar in probability and mathematical statistics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://staff.utia.cas.cz/swart/tea_index.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
Dr. Jan Swart
doc. RNDr. Ivan Mizera, CSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NSTP135
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (05.05.2017)
Oborový seminář rozšiřující znalosti doktorandů na světovou úroveň na pomezí teorie pravděpodobnosti a moderní statistické inference. Klíčová témata jsou: empirické procesy a jejich silné aproximace; principy invariance na různých topologických prostorech; funkcionální data (např. procesy), a inference o parametrech z různých funkcionálních prostorů; zobrazení dat a charakterizace pravděpodobnostních distribucí. Vedle těchto témat se budeme průběžně seznamovat s důležitými novými výsledky a metodami, které se objeví ve světové literatuře.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. (25.09.2020)

Oborový seminář rozšiřující znalosti doktorandů na světovou úroveň na pomezí teorie pravděpodobnosti a moderní statistické inference. Klíčová témata jsou: empirické procesy; principy invariance; diferencovatelné statistické funkcionály; funkcionální data (např. procesy), a inference o jejich parametrech; důraz na testy statistických hypotéz, včetně neparametrických, zejména na mnohorozměrných datových souborech. Vedle těchto témat se budeme průběžně seznamovat s důležitými novými výsledky a metodami, které se objeví ve světové literatuře.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dr. Jan Swart (18.02.2021)

Seminář je zakončen zápočtem. Podkladem zápočtu jsou prezentace, které student dává v rámci semináře na bázi samostatného studia doporučené literatury, navíc aktivní účast ve hodinách.

Literatura -
Poslední úprava: Dr. Jan Swart (18.02.2021)

J.M. Swart. Skripta Large Deviation Theory. Dostupný na http://staff.utia.cas.cz/swart/cztea_index.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Dr. Jan Swart (18.02.2021)

Prezentace a diskuse mezi studenty. Seminář se koná do odvolání distanční metodou ve Zoomu. Možné individuální konzultace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK