PředmětyPředměty(verze: 866)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Proseminář z pravděpodobnosti a matematické statistiky - NMSA262
Anglický název: Proseminar on Probability and Mathematical Statistics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (24.04.2019)
Proseminář se bude věnovat tématům doplňujícím základní kurz Pravděpodobnost a matematická statistika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (26.04.2019)

Doplnění a rozšíření znalostí z úvodního kurzu pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. (24.04.2020)

Alespoň 66% bodů z proseminářových domácích úloh. Během semestru budou zadány 4 sady domácích cvičení, počítá se průměr ze 3 nejlepších sad. Pokud někomu bude chybět malé množství bodů na zápočet, zadám individuálně 5. sadu. Úkoly se odevzdávají prostřednictvím kurzu k prosemináři v systému Moodle. Úkoly můžete řešit ve dvojici.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (24.04.2019)

V. Dupač, M. Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha, 2013.

J. Štěpán: Teorie pravděpodobnosti : matematické základy. Academia, Praha, 1987.

H. O. Georgii: Stochastics: introduction to probability and statistics. De Gruyter, Berlin, 2008.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (24.04.2019)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. (24.04.2020)

Více o podmíněné pravděpodobnosti a některých rozděleních náhodných veličin.

Více o Lebesgueově-Stieltjesově míře.

Posloupnosti náhodných veličin a součinové míry.

Aplikace zákonů velkých čísel.

Normální aproximace binomického rozdělení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK