PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do programování v R - NMSA230
Anglický název: Introduction to R programming
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření MA
M Bc. OM > Zaměření MSTR
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Matematika > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (13.05.2019)
Úvod do statistického programu R. Vhodné pro všechna zaměření Obecné matematiky, Finanční matematiku i Matematiku pro informační technologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. (10.07.2019)

Seznámit studenty se statistickym programem R.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. (04.10.2019)

V průběhu semestru student vypracuje samostatný PDF dokument, ktorý bude obsahovať vypracovanie parciálných úloh

zadávaných v průběhu semestru. Na základe tohto PDF reportu s vypracovanými úlohami bude, nebo nebude udelený zápočet.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. (04.10.2019)

Program R

  • Bína, Komárek, Komárková: Jak na jazyk R. (pracovní PDF report)
  • Dalgaard: Introductory statistics with R, 2008, Springer.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2012)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. (10.07.2019)

Softwarové prostředí R pro statistické výpočty a grafiku: základy, jednoduché statistické výpočty, grafická prezentace výsledků, programování v programu R.

Podrobnější informace na stránce předmětu:

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~maciak/nmsa230_1920.php

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK