PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Softwarové prostředky pro matematiku a stochastiku - NMSA230
Anglický název: Software for mathematics and stochastics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření MA
M Bc. OM > Zaměření MSTR
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Matematika > Předměty širšího základu
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (13.05.2019)
Úvod do LaTeXu, elektronických informačních databází a prostředí R. Vhodné pro všechna zaměření Obecné matematiky, Finanční matematiku i Matematiku pro informační technologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. (10.07.2019)

Seznámit studenty se softwarovými nástroji pro psaní matematických textů a prezentaci výsledků,

pro vyhledávání odborných pramenů, citací a pro statistické výpočty a grafiku.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. (10.07.2019)

V průběhu semestru vypracuje student PDF dokument, který se bude skládat z několika úloh postupně zveřejněných během semestru.

Na základě vypracovaného a odevzdaného reportu (PDF dokumentu) získá (nebo nezíská) student na konci semestru zápočet.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. (10.07.2019)

Program R

  • Bína, Komárek, Komárková: Jak na jazyk R. (pracovní PDF report)
  • Rybička: LATEX pro začátečníky, 2002, Konvoj.
  • Kopka, Daly: Guide to LATEX, 2004, Addison-Wesley.
  • Dalgaard: Introductory statistics with R, 2008, Springer.

LaTeX

  • Tobias Oetiker a kol.: Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX 2ε. (pracovní PDF report)
  • Knuth, D.: Computer and Typesetting Series, Vol. A: The TeX Book, Addison Wesley, 1986.
  • Knuth, D.: Computer and Typesetting Series, Vol. B: TeX The Program, Addison Wesley, 1986.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2012)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. (10.07.2019)

Psaní matematických textů v LATEXu. Elektronické informační zdroje pro matematiku a stochastiku

(Zentralblatt, MathSciNet, Web of Science, Scopus). Systémy pro správu referencí (BibTex).

Softwarové prostředí R pro statistické výpočty a grafiku. Prezentace výsledků: postery a fólie pomocí LATEXu.

Podrobnější informace na stránce předmětu:

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~maciak/nmsa230_1718.php

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK