PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy numerické matematiky - NMNV623
Anglický název: Contemporary Problems in Numerical Mathematics
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.
Jakub Šístek
doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.
Třída: DS, vědecko - technické výpočty
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Záměnnost : NNUM064
Anotace -
Poslední úprava: G_M (08.05.2014)

Seminář je zaměřen na prezentaci moderních numerických metod pro řešení lineárních a nelineárních problémů matematické fyziky. Zvláštní pozornost je věnována metodě konečných prvků pro řešení parciálních diferenciálních rovnic. Koná se v MÚ AV.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KNM (12.05.2017)

Jsou referovány aktuální výsledky z oboru numerické matematiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK