PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Numerické výpočty s verifikací - NMNV569
Anglický název: Numerical Computations with Verification
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Ing. Stefan Ratschan, Ph.D.
Třída: M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)
Předmět je věnován aplikacím, metodám a mezím verifikačních metod v numerických výpočtech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (14.06.2019)

Ke zkoušce není nutný zápočet. Zápočet bude udělen za docházku. Charakter zápočtu neumožňuje opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)

Arnold Neumaier: Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge Univ. Press, 1990

Ramon E. Moore, R. Baker Kearfott and Michael J. Cloud: Introduction to Interval Analysis, SIAM, 2009

Siegfried M. Rump, Verification Methods: Rigorous Results using Floating-point Arithmetic, Acta Numerica, 2010, 287-449

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (14.06.2019)

Zkouška je ústní. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: T_KNM (15.09.2013)

1. Úvod, výhody a meze ruční analýzy chyb

2. Aproximativní a přesná aritmetika, bodové a množinové výpočty, symbolické výpočty

3. Základy intervalové aritmetiky

4. Intervalové lineární problémy

5. Verifikační metody pro nelineární soustavy rovnic

6. Deterministická globální optimalizace

7. Verifikační metody pro dynamické systémy

8. Meze verifikace: Rozhodnutelnost, teorie vyčíslitelnosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK