PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody v mechanice tekutin 2 - NMNV538
Anglický název: Mathematical Methods in Fluid Mechanics 2
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Neslučitelnost : NMOD201
Záměnnost : NMOD201
Anotace -
Poslední úprava: T_KNM (11.09.2013)

Matematická teorie stlačitelného proudění. Rovnice popisující proudění. Eulerovy rovnice. Vlastnosti Eulerových rovnic. Cauchyho úloha. Slabé řešení. Metoda konečných objemů. Síť konečných objemů. Odvození základního schématu metody konečných objemů. Vlastnosti numerického toku. Konstrukce některých numerických toků. Godunovova metoda. Předmět je vhodný pro zaměření Průmyslová matematika.
Literatura
Poslední úprava: T_KNM (15.09.2013)

Feistauer M.: Mathematical Methods in Fluid Dynamics. Longman Scientific-Technical, Harlow, l993

Feistauer M., Felcman J., Straškraba I.: Mathematical and Computational Methods for Compressible Flow. Clarendon Press, Harlow, 2003.

Felcman J.: Numerické metody v mechanice tekutin 2, aktualizovaný internetový učební text

Godlewski E., Raviart P. A.: Numerical Approximation of Hyperbolic Systems of Conservation Laws, Number 118 in Applied Mathematical Sciences, Springer, New York 1996

Smoller J.: Shock Waves and Reaction-Diffusion Equations, Springer, New York, 1983

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (13.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní. Její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní část již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Požadavky písemné i ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KNM (15.09.2013)

Matematická teorie stlačitelného proudění.

Rovnice popisující proudění. Eulerovy rovnice. Vlastnosti Eulerových rovnic. Cauchyho úloha. Slabé řešení.

Metoda konečných objemů.

Síť konečných objemů. Odvození základního schématu metody konečných objemů. Vlastnosti numerického toku. Konstrukce některých numerických toků. Godunovova metoda.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK