PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody v mechanice tekutin 2 - NMNV538
Anglický název: Mathematical Methods in Fluid Mechanics 2
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Neslučitelnost : NMOD201
Záměnnost : NMOD201
Je záměnnost pro: NMOD201
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (21.12.2018)
Matematická teorie stlačitelného proudění. Rovnice popisující proudění. Eulerovy rovnice. Vlastnosti Eulerových rovnic. Cauchyho úloha. Slabé řešení. Metoda konečných objemů. Síť konečných objemů. Odvození základního schématu metody konečných objemů. Vlastnosti numerického toku. Konstrukce některých numerických toků. Godunovova metoda.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (07.06.2019)

Písemná a ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (19.12.2018)

Feistauer M.: Mathematical Methods in Fluid Dynamics. Longman Scientific-Technical, Harlow, l993.

Feistauer M., Felcman J., Straškraba I.: Mathematical and Computational Methods for Compressible Flow. Clarendon Press, Harlow, 2003.

Felcman J.: Numerické metody v mechanice tekutin 2, aktualizovaný internetový učební text.

Godlewski E., Raviart P. A.: Numerical Approximation of Hyperbolic Systems of Conservation Laws, Number 118 in Applied Mathematical Sciences, Springer, New York 1996.

Smoller J.: Shock Waves and Reaction-Diffusion Equations, Springer, New York, 1983.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (07.06.2019)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní. Její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní část již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Požadavky písemné i ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KNM (15.09.2013)

Matematická teorie stlačitelného proudění.

Rovnice popisující proudění. Eulerovy rovnice. Vlastnosti Eulerových rovnic. Cauchyho úloha. Slabé řešení.

Metoda konečných objemů.

Síť konečných objemů. Odvození základního schématu metody konečných objemů. Vlastnosti numerického toku. Konstrukce některých numerických toků. Godunovova metoda.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. (31.05.2018)

Základní znalosti z teorie parciálních diferenciálních rovnic

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK