Maticové iterační metody 1 - NMNV407
Anglický název: Matrix Iterative Methods 1
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Neslučitelnost : NNUM130
Záměnnost : NMNV412
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KNM (11.09.2013)
Předmět je věnován obecné teorii projekčních metod a metod krylovovských podprostorů ve vztahu k problému momentů. Obsah předmětu a postup výkladu: 1. Projekční procesy. 2. Matematická charakterizace metod krylovovských podprostorů. 3. Odvození základních metod. 4. Stieltjesův problém momentů. 5. Ortogonální polynomy, řetězové zlomky, Gauss-Christoffelova kvadratura a redukce modelu. 6. Maticová formulace redukce modelu a metoda konjugovaných gradientů. 7. Vorobjevův problém momentů a zobecnění na nesymetrický případ. 8. Nedostatečnost spektrální informace. Predmět je povinný pro obor Numerická a výpočtová matematika.
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: T_KNM (12.09.2013)

The course aims at understanding of matrix iterative methods for solving large linear algebraic problems, namely systems of linear algebraic equations. It will focus on mathematical fundamentals rather than on surveying methods and algorithms, and on addressing the question ``why'' rather than on an overwhelming information on ``how''.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. (08.06.2019)

The exam has only oral part. Questions reflect the syllabus within the scope covered in the lectures. Emphasize is given to understanding the principles, the motivation and rigorous interpretation of the developed results, as well as to the interconnections between different views and approaches.

Zkouška má pouze ústní část. Otázky vycházejí ze sylabu ve rozsahu odpřednášené látky. Důraz je kladen na porozumění principům, motivaci a přesnou interpretaci odvozených výsledků, stejně jako na souvislosti mezi různými pohledy a přístupy.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (10.05.2019)

J. Liesen and Z. Strakos, Krylov Subspace Methods, Principles and Analysis, Oxford University Press, 2012, 408p;

W. Hackbusch, Iterative Solution of Large Sparse Systems of Equations, Springer-Verlag, 1994, 429p.;

Y. Saad, Iterative Methods for Sparse Linear Systems, SIAM Publications, 2003, 528p.;

Y. V. Vorobyev, Method of Moments in Applied Mathematics, Gordon and Breach Sci. Publ., 1965, 165p.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (29.10.2019)

Zkouška má pouze ústní část. Otázky vycházejí ze sylabu ve rozsahu odpřednášené látky. Důraz je kladen na porozumění principům, motivaci a přesnou interpretaci odvozených výsledků, stejně jako na souvislosti mezi různými pohledy a přístupy.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KNM (27.04.2015)

Přednáška se zaměřuje na projekční metody, zvláště pak na metody založené na Krylovovských podprostorech, jejich vztah k problému momentů a související otázky. Důraz bude kladen na propojení s příslušnými tématy pocházejícími z různých disciplín, včetně numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic, teorie aproximace a funkcionální analýzy.

1. Projekční procesy

2. Matematická charakterizace metod krylovovských podprostorů

3. Odvození základní metody

4. Stieltjesův problém momentů

5. Ortogonalní polynomy, řetězové zlomky, Gauss-Christoffelova kvadratura and redukce modelu

6. Maticová reprezentace a metoda združených gradientů

7. Vorobjevův problém momentů a zobecnění na nesymetrický případ

8. Nedostatečnost spektrální informace

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: T_KNM (16.09.2013)

The course assumes knowledge corresponding to the course NMNM331 Analysis of Matrix Computations 1, which uses the textbook J. Duintjer Tebbens, I.Hnetynkova, M. Plesinger, Z. Strakos and P. Tichy, Analysis of methods for matrix computations, Basic methods (in Czech), Matfyzpress Prague, ISBN 978-80-7378-201-6, 2012, 328 p. The knowledge corresponding to the content of the course NMNM332 Analysis of Matrix Computations 2 is recommended, but not a strict prerequisite.