PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář z kombinatorické, algoritmické a finitní algebry - NMMB551
Anglický název: Seminar on Combinatorial, Algorithmic and Finitary Algebra
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.
Dr. rer. nat. Faruk Göloglu
Třída: DS, algebra, teorie čísel a matematická logika
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra, Diskrétní matematika
Záměnnost : NALG080
Je záměnnost pro: NALG080
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)
Referativní seminář určený pro studenty vyšších ročníků, doktorandy a zaměstnance, jehož hlavním cílem je poskytnout platformu pro výsledky především mladších badatelů (diplomanti, doktorandi a postdoktorandi) pracujících v oboru. Výsledky jsou zpravidla předkládány i s důkazy v přiměřené míře podrobnosti. Problémy na semináři formulované mohou být inspirací pro diplomové i doktorské práce.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc. (03.02.2022)

Podmínkou k udělení zápočtu je aktivní účast na semináři. Ta může být projevena nejen přípravou vlastního příspěvku, ale také reakcemi na příspěvky ostatních tak, aby bylo patrné, že účastník látku sleduje a promýšlí.

Sylabus -
Poslední úprava: Dr. rer. nat. Faruk Göloglu (19.09.2022)

The main aim of this seminar is to explore combinatorial and algebraic ideas related to cryptographic and coding theoretic concepts. A major example is the connection between

  • finite semifields (algebra),
  • highly nonlinear functions (cryptography),
  • projective planes (finite geometry), and
  • MRD (maximum rank distance) codes (network coding).

In this seminar, we will explore

  • finite semifields/MRD codes, as well as
  • other (finite) geometric/combinatorial concepts such as arcs, caps, (hyper)ovals, ovoids, etc.,
  • and their connections to coding theory and cryptography.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK