PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geometrie počítačového vidění - NMMB440
Anglický název: Geometry of Computer Vision
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (14.05.2019)
Předmět vysvětlí základní matematický model perspektivní kamery, transformaci obrazů při pohybu kamery, metody kalibrace kamery, výpočet pohybu kamery z obrazů a rekonstrukci trojdimenzionální scény. Teoretické principy budeme demonstrovat na praktických úlohách vytvoření mozaiky z obrazů, měření geometrie prostorových objektů kamerou a rekonstrukce geometrie scény z jejích projekcí. Navážeme na kurzy lineární algebry, projektivní geometrie, algebraické geometrie a počítačové algebry. Předmět nemusí být vyučován každý rok, je vyučován alespoň jednou za dva roky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: T_KA (30.04.2015)

R. Hartley, A.Zisserman. Multiple View Geometry in Computer Vision. Cambridge University Press, 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška má ústní formu. Její požadavky odpovídají obsahu přednesené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (30.04.2015)

1. Geometrie v počítačovém vidění - co se řeší, proč a jak, a co se řešit neumí.

2. Elementy lineární algebry a afinní geometrie, reprezentace polohy tělesa v prostoru pro popis perspektivní projekce.

3. Matematický model perspektivní kamery.

4. Kalibrace a výpočet polohy perspektivní kamery z obrazů známé scény.

5. Homografie generovaná planární scénou a rotací kamery, konstrukce mozaiky z obrazů.

6. Projektivní rovina. Nevlastní body a přímka, úběžníky, horizont. Kalibrace kamery z úběžníků a z homografie.

8. Epipolární geometrie a její výpočet.

7. Autokalibrace perspektivní kamery z neznámé scény.

9. Výpočet pohybu kalibrované kamery z obrazů neznámé scény.

10. 3D rekonstrukce ze dvou obrazů neznámé scény - nekalibrovaná kamera.

11. 3D rekonstrukce ze dvou obrazů neznámé scény - kalibrovaná kamera.

12. Geometrie tří kalibrovaných kamer.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK