PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Samoopravné kódy - NMMB337
Anglický název: Error-correcting Codes
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB004
Záměnnost : NMIB004
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)
Povinně volitelný předmět bakalářského oboru MIT. Přednáška podává přehled o základních používaných lineárních blokových kódech a jejich vlastnostech, aplikacích a metodách dekódování. Část přednášky je též věnována teoretickým omezením efektivity blokových kódů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Zápočet bude udělen za získání alespoň poloviny z postupně zadávaných domácích úkolů. Domácí úkoly bude třeba odevzdat v předem oznámeném termínu. Náhradní možností získání zápočtu bude úspěšné vyřešení většího množství zadaných úloh.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Cameron, van Lint: Designs, graphs, codes and their links, Cambridge Univ. Press 1991.

MacWilliams, Sloane: The theory of error-correcting codes, North-Holland 1977.

Roman, S.: Coding and Information Theory, Springer, 1992.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Požadavky u zkoušky korespondují se sylabem přednášky a budou uplatňovány v rozsahu, ve kterém bylo téma prezentováno na přednášce.

Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně připraví odpovědi. Jedna otázka bude čistě teoretická, druhá se bude orientovat na použití teorie.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Cyklické kódy a jejich algebraická interpretace. Hammingovy, Reed-Mullerovy a BCH kódy. Dekódování - obecný a algoritmický pohled. Souvislost s designy. QR-kódy a Golayovy kódy. Kapacita kanálu, pravděpodobnost chyby a Shannonova věta. Absolutně bezpečné šifry. Odhady a meze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK