PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Datové a procesní modely - NMMB334
Anglický název: Data and Process Models
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Marian Kamenický
Václav Trojan
RNDr. Jiří Měska
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinně volitelné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB008, NMMB303
Záměnnost : NMIB008, NMMB303
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)
Povinně volitelný předmět bakalářského oboru MIT. Přednáška poskytuje základní orientaci v problematice datových a procesních modelů, tedy v popisu struktury informace a v procesech, které se s informacemi dějí. Podává základy použití současné nejrozšířenější technologie ukládání dat - relačních databází.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Podmínkou pro zápočet je zvládnutí dvou zápočtových testů. Je možné psát náhradní test.

Podmínkou pro zkoušku je získaný zápočet.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Martin Gruber: Mistrovství v SQL, Svazek1,2, SoftPress, 2004.

James R.Groff, Paul N.Weinberg: SQL kompletní průvodce, Computer Press, 2005.

Bruce Momjian: PostgresSQL, Praktický průvodce, Computer Press, 2003.

Thomas Kyte: Oracle návrh a tvorba aplikací, Computer Press, 2005.

Howes, T; Smith, M; Good, G: Understanding and Deploying LDAP Directory Services

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Zkouška je ústní. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Data a jejich struktura. Datové modely. E-R diagramy. Relační databáze. Normalizace a denormalizace. Jemný úvod do jazyka SQL. Transformace relačních datových schémat. Integrita dat v relačních schématech. Dimenzionální datové struktury. Procesní modely. Procesy přidávání nových dat a změn stávajících dat. Časový vývoj dat. Obecné struktury procesu. Work-flow.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK