PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Samoopravné kódy - NMMB304
Anglický název: Error-correcting Codes
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMMB337
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB004
Záměnnost : NMIB004
Je záměnnost pro: NMIB004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Povinný předmět bakalářského oboru MMIB. Přednáška podává přehled o základních používaných lineárních blokových kódech a jejich vlastnostech, aplikacích a metodách dekódování. Část přednášky je též věnována teoretickým omezením efektivity blokových kódů.
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet bude udělen za získání alespoň poloviny z postupně zadávaných domácích úkolů. Domácí úkoly bude třeba odevzdat v předem oznámeném termínu. Na každý domácí úkol budou 2 opravné pokusy s termíny odevzdání vždy po jednom týdnu. Zápočet je nutný na přihlášení se ke zkoušce.

Přednášky předmětu končí 22. května 2020 (nevyužije se tedy kvůli karanténě prodloužený semestr).

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (23.04.2020)
Literatura -

Tomáš Kaiser: Samoopravné kódy, pracovní verze učebního textu http://home.zcu.cz/~kaisert/kody/kody.pdf

Cameron, van Lint: Designs, graphs, codes and their links, Cambridge Univ. Press 1991.

MacWilliams, Sloane: The theory of error-correcting codes, North-Holland 1977.

Roman, S.: Coding and Information Theory, Springer, 1992.

Poslední úprava: Kazda Alexandr, RNDr., Ph.D. (13.02.2020)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky u zkoušky korespondují se sylabem přednášky a budou uplatňovány v rozsahu, ve kterém bylo téma prezentováno na přednášce. Zkouška sestává z písemky a následného ústního dozkušování.

Zkouška bude v LS 2019/20 probíhat distanční formou a v případě příznivé epidemiologické situace volitelně též prezenčně.

Poslední úprava: Kazda Alexandr, RNDr., Ph.D. (30.04.2020)
Sylabus -

Hammingovy, Reed-Mullerovy a BCH kódy. Cyklické kódy a jejich algebraická interpretace. Dekódování - obecný a algoritmický pohled. Souvislost s designy. QR-kódy a Golayovy kódy. Kapacita kanálu, pravděpodobnost chyby a Shannonova věta. Odhady a meze.

Poslední úprava: Kazda Alexandr, RNDr., Ph.D. (06.05.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK