PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra podruhé - NMMB232
Anglický název: Linear algebra again
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Třída: M Bc. MMIB > Povinně volitelné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (14.05.2019)
Různé aplikace lineární algebry, zejména autonomní lineární dynamické systémy, lineární dynamické systémy se vstupem a výstupem, základy kvadratického řízení a teorie odhadů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. (27.02.2019)

Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Písemná část bude tříhodinová a předchází ústní části. Nesplnění písemné části znamená známku 4 za daný termín. Pokud student složí písemnou část a neuspěje při ústní části, opakuje při příštím termínu obě části zkoušky, tj. také písemnou čáast.

Písemná část bude sestávat z několika aplikovaných příkladů na témata probíraná na přednášce, bude možné při ní používat jakoukoliv literaturu a výpočty dělat např. pomocí Mathematica, Matlab, Python, atd.

Zápočet bude udělený na základě aktivní účasti na cvičeních a získání alespoň 60% bodů za domácí úkoly. Domácí úkoly budou čtyři za semestr.

Ústní zkouška bude vycházet z témat probíraných na přednášce, v případě předtermínu budou vyžadována i témata probíraná na přednáškách následujících po předtermínu. Literaturu k samostudiu je třeba si domluvit s přednášejícícm.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. (03.02.2019)

Stephen Boyd, Introduction to Linear Dynamical Systems, course website http://ee263.stanford.edu/

Handbook of Linear Algebra, Second edition, Leslie Hogan ed., CRC Press 2014

Gilbert Strang, Introduction to Applied Mathematics, Wellesley-Cambridge Press, 1986

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. (03.02.2019)

1. Opakování lineární algebry, afinní a eukleidovské geometrie

2. Různé aplikace metody nejmenších čtverců

3. Lineární dynamické systémy, spojitá a diskrétní varianta

4. Různé aplikace lineárních dynamických systémů

5. Základy teorie řízení

6. Různé aplikace lineární algebry v dalších oborech

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK