PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Teorie míry a integrálu (O) - NMMA903
Anglický název: Measure and Integration Theory (O)
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMMA203
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Neslučitelnost : NMMA203
Záměnnost : NMMA203
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)
Základní přednáška z teorie míry a integrálu. Bez prerekvizit. Není ekvivalentní povinnému předmětu NMMA203.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Teorie míry a abstraktního Lebesgueova integrálu jako základ pro další studium moderní matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (01.10.2018)

Zápočet: podmínkou udělení zápočtu je 70% aktivní účast na cvičení. V odůvodněných případech domluvených předem lze docházku kompenzovat

úspěšně napsaným písemným testem. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Zkouška: podmínkou připuštění ke zkoušce je udělený zápočet. Zkouška má část písemnou a ústní, k ústní části lze postoupit po splnění části písemné.

U ústní zkoušky je třeba znát odpřednesenou látku včetně důkazů a ilustrativních příkladů.

Literatura
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia, Praha, 2003

J. Lukeš, J. Malý: Míra a integrál (Measure and integral), skripta MFF

J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, skripta MFF

J. Lukeš: Příklady z matematické analýzy I. Příklady k teorii Lebesgueova integrálu, skripta MFF

I. Netuka, J. Veselý: Příklady z matematické analýzy. Míra a integrál, skripta MFF

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

přednáška a cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (05.11.2013)
1. Základní pojmy teorie míry

a) Množinové systémy, pojem míry

b) Měřitelné funkce

2. Konstrukce integrálu

a) Definice integrálu z míry

b) Leviho věta

c) Linearita integrálu

3. Konstrukce míry

a) Abstraktní vnější míra

b) Carathéodoryho věta

c) Konstrukce Lebesgueovy míry

4. Teorie integrálu

a) Souvislost s Newtonovým integrálem

b) Záměna limity a integrálu, řady a integrálu

c) Integrál závislý na parametru

5. Teorie míry

a) Dynkinovy systémy a jednoznačnost

b) Rozšiřování pramíry, Hopfova věta

c) Znaménkové míry

d) Lebesgueův rozklad a Radon-Nikodýmova věta

e) Konvergence s.v., podle míry, Jegorovova věta

f) Měřitelná zobrazení a obraz míry

6. Vícerozměrná integrace

a) Součin měr a Fubiniova věta

b) Věta o substituci

c) Polární a sférické souřadnice

7. L^p prostory

a) Základní definice, rozdělení funkcí na třídy ekvivalence

b) Hölderova a Minkowského nerovnost

c) Úplnost

8. Lebesgue-Stieltjesův integrál

a) Regularita měr

b) Lebesgue-Stieltjesovy míry a distribuční funkce

c) Per partes pro LS integrál

d) Absolutně spojitý a diskrétní případ

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (10.05.2018)

Matematická analýza v rozsahu kurzu pro první ročník MFF

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK