PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Introductory Mathematics - NMMA713
Anglický název: Introductory Mathematics
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.
Záměnnost : JEB122
Anotace - angličtina
Poslední úprava: G_M (05.06.2015)
The course will be devoted to secondary school mathematics.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (29.05.2019)

Písemné testy během semestru a docházka.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (29.05.2019)

Hájková, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Mathematics, text distribuovaný prostřednictvím IES FSV.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (29.05.2019)

Nerovnosti, elementární funkce, absolutní hodnota, grafy reálných funkcí.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (29.05.2019)

Žádné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK