PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Analýza matematických modelů, popisujících pohyb tělesa v tekutině II - NMMA622
Anglický název: Analysis of Mathematical Models of Bodies Moving through Fluids II
Zajišťuje: Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Šárka Nečasová, DSc.
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
Třída: DS, matematická analýza
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Matematické modelování ve fyzice
Neslučitelnost : NDIR241
Záměnnost : NDIR241
Je záměnnost pro: NDIR241
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Přednáška je úvodem do analýzy modelování proudění tekutin a pohybu těles v tekutině. Je použito široké spektrum nástrojů klasické i fourierovské analýzy, speciálně pak teorie prostorů funkcí, založená na Littlewoodově-Paleyově teorii, teorie lineárních stacionárních modelů hydromechaniky (Stokes, Oseen) a teorie stacionární Navier-Stokesovy rovnice. Dále bude zkoumán pohyb těles v tekutině. Bude provedena rovněž numerická analýza studovaných modelů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Seznámit studenty s matematickým aparátem potřebným ke studiu problematiky (harmonická analýza, váhové odhady) a ukázat jejich aplikaci při studiu vybraných problémů obtékání tuhých látek tekutinou.

Literatura
Poslední úprava: T_MUUK (27.04.2016)

Recent journal papers on currently discussed topics.

Metody výuky
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Přednáška je úvodem do analýzy modelování proudění tekutin a pohybu těles v tekutině. Je použito široké spektrum nástrojů klasické i fourierovské analýzy, speciálně pak teorie prostorů funkcí, založená na Littlewoodově-Paleyově teorii, teorie lineárních stacionárních modelů hydromechaniky (Stokes, Oseen) a teorie stacionární Navier-Stokesovy rovnice. Dále bude zkoumán pohyb těles v tekutině. Bude provedena rovněž numerická analýza studovaných modelů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. (21.06.2021)

Základní znalosti z PDR (postačuje klasická teorie)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK