PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teorie aproximací 2 - NMMA566
Anglický název: Introduction to Approximation Theory 2
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Neslučitelnost : NRFA074
Záměnnost : NRFA074
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)
Pokročilé partie teorie aproximací. Výběrová přednáška pro magisterské studenty matematické analýzy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (29.09.2017)

Ke zkoušce není potřeba zápočet.

Literatura
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)

E.W. Cheney: Introduction to Approximation Theory, McGraw-Hill, New York, 1966

R. DeVore, G.G. Lorentz: Constructive Approximation, Springer, Berlin, 1993

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)

Kolmogorovova věta a její důsledky, Fenchelova věta, Carathéodoryova věta, Rivlinova-Shapirova věta, Čebyševova věta o alternaci, de la Vallée-Poussinova věta, Markovovy systémy, Čebyševovy polynomy, silná jednoznačnost nejlepší aproximace, Lipschitzovy prostory a Marchaudova nerovnost, přímé a inverzní věty trigonometrické aproximace, věty Jacksonova typu, třídy nasycenosti, aproximace funkcí algebraickými polynomy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK