PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teorie aproximací 1 - NMMA565
Anglický název: Introduction to Approximation Theory 1
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Neslučitelnost : NRFA074
Záměnnost : NRFA074
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)
Základní kurs úvodu do teorie aproximací. Výběrová přednáška pro magisterské studenty matematické analýzy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (29.09.2017)

Ke zkoušce není potřeba zápočet.

Literatura
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)

E.W. Cheney:Introduction to Approximation Theory, McGraw-Hill, New York, 1966

R. DeVore, G.G. Lorentz: Constructive Approximation, Springer, Berlin, 1993

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)

Základní úlohy teorie aproximací, proximinální množina, existence nejlepší aproximace v normovaných lineárních prostorech, konvexita a její důsledky, jednoznačnost nejlepší aproximace v normovaných lineárních prostorech, metrická projekce, interpolace funkcí polynomy, optimální rozložení aproximujících uzlů, Weierstrassova věta, Korovkinova věta, Stoneovy-Weierstrassovy věty, Hermittova interpolace, Fejérova věta, Haarova podmínka a její ekvivalence jednoznačnosti nejlepší aproximace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK