PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z harmonické analýzy 1 - NMMA481
Anglický název: Selected topics in harmonic analysis 1
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (07.06.2021)
Základní kurs harmonické analýzy. Výběrová přednáška pro studenty magisterského a doktorského studia.
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (07.06.2021)

Singulární integrální operátory, Hilbertova transformace, Rieszovy transformace, maximální operátory, oscilující integrály, Littlewoodova-Paleyova teorie, Fourierovy multiplikátory.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (07.06.2021)

Znalost teorie míry a základů funkcionální analýzy v rozsahu bakalářského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK