PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Řešitelský seminář - NMMA465
Anglický název: Problem solving seminar
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
M Mgr. MA
M Mgr. MA > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (25.04.2013)
Řešení problémů a úloh z matematické analýzy, algebry a diskrétní matematiky. Příprava na matematické soutěže vysokoškoláků.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. (29.09.2017)

Zápočet se uděluje za vyřešení dostatečného počtu úloh během semestru.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. (10.05.2018)

T. ANDREESCU, D. ANDRICA: 360 Problems for Mathematical Contests, GIL Publishing House, 2003

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (25.04.2013)

Okruh problémů je závislý na posluchačích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK