PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Regularita Navier - Stokesových rovnic - NMMA461
Anglický název: Regularity of Navier - Stokes Equations
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
RNDr. Šárka Nečasová, DSc.
Třída: DS, matematické a počítačové modelování
DS, matematická analýza
M Mgr. MA > Volitelné
M Mgr. MOD > Volitelné
M Mgr. NVM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (10.05.2013)
Účelem semináře bude referování jak klasických tak i nejnovějsích výsledků na téma regularity Navier-Stokesových rovnic.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. (11.06.2019)

Zápočet je udělen za aktivní účast na semináři.

Literatura -
Poslední úprava: T_MUUK (27.04.2016)

Specializovaná časopisecká literatura dle aktuálně probíraných témat.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (07.09.2012)

Účelem semináře bude referování jak klasických tak i nejnovějsích výsledků na téma regularity Navier-Stokesových rovnic.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. (21.06.2021)

Slabé řešení lineárních a nelineárních parabolických rovnic, speciálně Navier-Stokesových rovnic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK