PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář ze základů funkcionální analýzy - NMMA459
Anglický název: Seminar on Fundamentals of Functional Analysis
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)
Povinně volitelný seminář pro magisterský obor Matematická analýza. Studenti referují klasické i nové výsledky z funkcionální analýzy, zejména ty, jimž není věnována pozornost ve standardních kurzech funkcionální analýzy. Seminář je vhodný pro studenty magisterského a doktorského studia. Seminář lze zapisovat opakovaně.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. (29.09.2017)

Seminář je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za přednesení stanoveného referátu. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (11.05.2018)

Literatura je vybírána dle obsahu semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)

Studenti referují klasické i nové výsledky z funkcionální analýzy, zejména ty, jimž není věnována pozornost ve standardních kurzech funkcionální analýzy. Mezi možné okruhy témat patří báze v Banachových prostorech, nekomutativní C* algebry, geometrie Banachových prostorů, slabé topologie, integrální reprezentace konvexních množin. Seminář je vhodný pro studenty magisterského a doktorského studia. Seminář lze zapisovat opakovaně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK