PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Topologický seminář - NMMA458
Anglický název: Seminar on Topology
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (25.04.2013)
V semináři se referuje o vlastních výsledcích a nových článcích z obecné topologie a příbuzných oborů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou pro zápočet je aktivní účast na semináři.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (05.06.2019)

literatura dle programu

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (25.04.2013)

V semináři se referuje o vlastních výsledcích a o nových článcích z obecné topologie a příbuzných oborů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D. (26.04.2018)

Znalost základních pojmů obecné topologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK