PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí - NMMA457
Anglický název: Seminar on Basic Properties of Function Spaces
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)
Povinně volitelný seminář pro magisterský obor Matematická analýza. Seminář zahrnující základní vlastnosti prostorů integrovatelných, diferencovatelných a hladkých funkcí a vlastnosti operátorů na těchto prostorech. Je vhodný pro studenty magisterského a doktorského studia, jakož i studenty 3. ročníku bakalářského studia. Seminář lze zapsat opakovaně.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (24.09.2023)

V ZS 2023-2024 se bude seminář věnovat podrobnému studiu Orliczoých prostorů.

Zápočet bude udělen za aktivní účast a za přednesený referát.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (24.09.2023)

Pro seminář bude připraven speciální text založený na připravované publikaci autorů V. Musil a L. Pick. Další nápomocná literattura:

M.M. Rao, Z.D. Ren: Theory of Orlicz spaces, Marcel Dekker, 1991,

C. Bennett and R. Sharpley: Interpolation of Operators, Academic Press, Princeton, 1988.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (24.09.2023)

Vlastnosti Orliczových prostorů od základních po pokročilé.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (24.09.2023)

Základní kurs analýzy a teorie míry a integrálu pro 2. ročník MFF UK.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK