PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí - NMMA457
Anglický název: Seminar on Basic Properties of Function Spaces
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)
Povinně volitelný seminář pro magisterský obor Matematická analýza. Seminář zahrnující základní vlastnosti prostorů integrovatelných, diferencovatelných a hladkých funkcí a vlastnosti operátorů na těchto prostorech. Je vhodný pro studenty magisterského a doktorského studia, jakož i studenty 3. ročníku bakalářského studia. Seminář lze zapsat opakovaně.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (29.09.2017)

Zápočet bude udělen za 50% účast a za referát.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (22.07.2018)

C. Bennett and R. Sharpley: Interpolation of Operators, Academic Press, Princeton, 1988.

L. Pick, A. Kufner, O. John and S. Fučík: Function Spaces I, De Gruyter, Berlin, 2012.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2018)

Nové výsledky o funkčních prostorech a jejich aplikacích v teorii interpolací, diferenciálních rovnicích a

matematické fyzice.

Tento předmět není v ZS 2018 vyučován. Místo něho se koná přednáška hostujícího profesora H. G.

Feichtingera NMMO498.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (22.07.2018)

základy teorie míry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK