PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář z parciálních diferenciálních rovnic - NMMA452
Anglický název: Seminar on Partial Differential Equations
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
RNDr. Šárka Nečasová, DSc.
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (25.04.2013)
Seminář (nazývaný často "úterní Nečasův seminář") byl založen prof. J. Nečasem v r. 1962. Pod dlouholetým zakladatelovým vedením na něm postupně vznikala moderní škola parciálních diferenciálních rovnic a nelinearní analýzy. Na semináři jsou referovány nejnovější výsledky z teorie parciálních diferenciálních rovnic a jejich aplikací. Určeno pro posluchače vyšších ročníků a PGDS.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. (28.09.2020)

Zápočet se uděluje za pravidelnou účast a aktivitu na seminářích. V tomto školním roce bude zahájen online, pro další informace kontaktujte dr. Kremla na kreml@math.cas.cz.

Literatura -
Poslední úprava: T_MUUK (27.04.2016)

Specializovaná časopisecká literatura dle aktuálně probíraných témat.

Sylabus -
Poslední úprava: T_MUUK (27.04.2016)

Seminář zaměřený na aktuální výsledky v teorii nelineárních parciálních diferenciálních rovnic a jejich aplikace.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. (22.06.2021)

Základní znalosti teorie PDR (slabé řešení).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK