PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Topologické metody ve funkcionální analýze 2 - NMMA436
Anglický název: Topological Methods in Functional Analysis 2
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NRFA080
Záměnnost : NRFA080
Je záměnnost pro: NRFA080
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (18.04.2019)
Studium diferencovatelnosti konvexních funkcí na Banachových prostorech. Povinně volitelná přednáška pro magisterký obor Matematická analýza. Předchozí absolvování předmětu Topologické metody ve funkcionální analýze 1 je výhodou, ale ne podmínkou.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Holický, CSc. (10.05.2018)

Zkouška je ústní a její obsah odpovídá sylabu tohoto předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (18.04.2019)

Phelps, Robert R. Convex functions, monotone operators and differentiability. Second edition. Lecture Notes in Mathematics, 1364. Springer-Verlag, Berlin, 1993.

Fabian, Marián J. Gâteaux differentiability of convex functions and topology. Weak Asplund spaces. Canadian Mathematical Society Series of Monographs and Advanced Texts. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (25.04.2013)

Diferencovatelnost konvexních funkcí, souvislost s fragmentovaností, Namiokova věta o oddělené spojitosti, Asplundovy a slabě Asplundovy prostory - charakterizace a příklady.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Holický, CSc. (10.05.2018)

Znalosti úvodu do funkcionální analýzy a topologie jsou doporučeny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK