PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář z diferenciálních rovnic - NMMA431
Anglický název: Seminar on Differential Equations
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
Třída: DS, matematické a počítačové modelování
DS, matematická analýza
M Mgr. MA > Povinně volitelné
M Mgr. MOD
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)
Povinně volitelný seminář pro magisterský obor Matematická analýza. Seminář je určen pro studenty magisterského a doktorského studia se zájmem o diferenciální rovnice. Na semináři budou studenti referovat kapitoly z vybrané partie diferenciálních rovnic. Seminář lze zapisovat opakovaně.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KMA (15.05.2012)

Naučit se zajímavou a užitečnou partii matematické analýzy. Naučit se prezentovat nastudované výsledky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. (28.10.2019)

Zápočet se uděluje za prezentování nastudovaných výsledků v průběhu semestru. Jeho charakter neumožňuje opakování.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (29.10.2019)

Literatura k aktuálnímu semináři viz odkaz zde.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)

Seminář je určen pro studenty magisterského a doktorského studia se zájmem o diferenciální rovnice. Na semináři budou studenti referovat kapitoly z vybrané partie diferenciálních rovnic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK