PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody v praxi - NMMA366
Anglický název: Mathematical methods in Practice
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (07.05.2018)
Cílem tohoto přehledového semináře je seznámit studenty s několika praktickými matematickýmí metodami. Vše bude založena na konkrétních aplikacích používaných v praxi. Seminář volně doplňuje seminář Matematické problémy nematematiků, ale na tomto semináři budou mluvit většinou matematici. Seminář je vhodný pro studenty 3. ročníku Bc studia, ale mohou si na něm doplnit znalosti i studenti Mgr. a PhD.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. (31.01.2019)

Během semetru bude 6 seminářů a to:

20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4. a 15.5.

Podmínkou k udělení zápočtu je účast na alespoň 4 seminářích.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. (23.05.2019)

Aktuální odborné publikace podle probíraných témat

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. (01.02.2019)

Náplň semináře se může měnit každý semestr. Mezi uvažovaná témata patří například základy Big Data Analysis:

Lineární regrese

Dimension Reduction+Principal Component Analysis

Support Vector Machines

Lasso

problém klasifikace

Další témata jsou například:

neuronové sítě

metody zpracování obrazu a videa

metoda konečných prvků

kryptografie

Podrobnější program lze nalézt na stránce: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~hencl/seminar.php

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK