PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie míry a integrálu 2 - NMMA343
Anglický název: Measure and Integral Theory 2
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (01.06.2019)
Rozšiřující kurs o teorii míry a integrálu pro studenty obecné matematiky. Navazuje na přednášku Teorie miry a integrálu 1 - NMMA205.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (01.06.2019)

Základní literatura:

W. Rudin, Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia, 2003.

Doporučená literatura:

J. Lukeš, J. Malý, Míra a integrál, Univerzita Karlova, Praha, 1993.

I. Netuka: Integrální počet. MatfyzPress, Praha, 2016.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (01.06.2019)

Vnější míra a Caratheodoryho konstrukce, konstrukce Lebesgueovy míry, vztah Lebesgueova a Riemannova integrálu, Radon-Nikodymova věta, znaménkové míry, konvergence posloupnosti funkcí, součinové míry (příklad nekonečného součinu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK