Teorie míry a integrálu 1 - NMMA205
Anglický název: Measure and Integration Theory
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~rataj/TMI/TMI2020.html
Garant: prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Neslučitelnost : {Stará Teorie míry a integrálu I a II}, NMMA203
Prerekvizity : {Aspoň jedna analýza 1. roč.}
Záměnnost : {Stará Teorie míry a integrálu I a II}, NMMA203
Je korekvizitou pro: NMSA202
Je záměnnost pro: NMMA203
Ve slož. prerekvizitě: NMMA331
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2019)
Základní přednáška z teorie míry a integrálu. Povinný předmět pro bakalářský program OM.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2019)

Teorie míry a abstraktního Lebesgueova integrálu jako základ pro další studium moderní matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. (07.09.2022)

ZÁPOČET

Podmínky pro udělení zápočtu stanoví cvičící individuálně.

Typické bude úspešné napsání dvou zápočtových písemek, každou je potřeba napsat na 50%.

Pokud student některou písemku nenapíše a pravidelně se účastní cvičení, tak dostane možnost opravné písemky.

======================

ZKOUŠKA

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Podrobnější informace jsou přístupné na homepage přednášejícího https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~hencl/zkouskatmi.pdf.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2019)

W. Rudin: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia, Praha, 2003

J. Lukeš, J. Malý: Míra a integrál (Measure and integral), skripta MFF

J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, skripta MFF

J. Lukeš: Příklady z matematické analýzy I. Příklady k teorii Lebesgueova integrálu, skripta MFF

I. Netuka, J. Veselý: Příklady z matematické analýzy. Míra a integrál, skripta MFF

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. (30.09.2020)

přednáška a cvičení, obě probíhají prezenční nebo distanční formou, podle momentání situace.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2019)

1 Úvod.

2. Prostor s mı́rou.

3. Měřitelnost.

4. Abstraktnı́ Lebesgueův integrál.

5. Integrály závislé na parametru.

6. Jednoznačnost a existence mı́ry.

7. Součin měr a Fubiniova věta.

8. Věta o substituci.

9. Absolutně spojité a singulárnı́ mı́ry.

10. Distribučnı́ funkce.

11. Konvergence v L p , s.j. a podle mı́ry.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2019)

Znalosti matematické analýzy na úrovni přednášek NMMA101, NMMA102