PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Proseminář z Matematické analýzy - NMMA161
Anglický název: Proseminar on Mathematical Analysis
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (15.09.2014)
NMMA161: Proseminář bude věnován náročnější látce doplňující kurz Matematická analýza 1.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet student obdrží za přednesený referát. Témata na referáty bude vyučující postupně nabízet v průběhu semestru.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D. (10.05.2018)

Vojtěch Jarník: Diferenciální počet 2

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2015)

NMMA161: Proseminář bude věnován náročnější látce doplňující kurz Matematická analýza 1.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK