PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sage - NMIN365
Anglický název: Sage
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kam.mff.cuni.cz/~samal/vyuka/Sage
Garant: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: (25.04.2016)
Seznámení s tím, jak dělat matematiku pomocí počítače v systému Sage. Náplň přednášky bude trojího typu: uživatelský přístup (jak v Sage počítat užitečné věci), programátorský přístup (jak je to celé navrženo) a matematický přístup (jak dělat matematický výzkum pomocí počítače).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: (25.04.2016)

Absolvováním předmětu se student naučí aktivně používat systém Sage pro řešení matematických otázek. Zároveň bude umět systém rozšiřovat o další funkčnosti.

Literatura -
Poslední úprava: (25.04.2016)

SageMath standard documentation, http://www.sagemath.org/help.html

William Stein and others. Sage Tutorial. CreateSpace, 2009.

Craig Finch. Sage Beginner's Guide. Packt Publishing, 2011.

Sylabus -
Poslední úprava: (25.04.2016)

Úvod do Pythonu. Základní operace v Sage (rovnice, analýza, algebra, kombinatorika).

Kreslení grafů. Seznámení s konstrukcí systému (Maxima a další).

Zrychlování výpočtu (cython, numpy, linkování vlastního kódu).

Ukázky experimentálního přístupu k matematice na různých úrovních.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK