PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
V neděli 30. 1. 2022 v době mezi 9:00 a 22:00 proběhne odstávka Studijního informačního systému z důvodu upgrade databáze Oracle.
Úvod do hlubin TeXu - NMIN267
Anglický název: Introduction to the Depths of TeX
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Oldřich Ulrych, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NPRM024
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Výběrová přednáška pro začátečníky. Na začátku se nepředpokládají žádné znalosti o TeXu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Cílem je seznámit studenty se všemi možnostmi TeXu a ukázkami jejich využití při formátování obecných i matematických textů.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Oldřich Ulrych, Ph.D. (11.06.2015)

Knuth D. E.: The TeXbook (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984), x+483pp

OLŠÁK, P.: TeXbook naruby. Brno: Konvoj, 1997, 466 s. ISBN 80-85615-64-9.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Přednáška s příklady.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)

Budou vyloženy a popsány veškeré protředky TeX u především z pohledu potřeb návrhu stylů a řešení speciálních problémů sazby TeX em obecně. Současně bude podáván i výklad základních algoritmů, kterými se TeX při sazbě řídí.

Jde především o přehled typů dat a operace s nimi, algoritmus načítání zdrojového textu, skládání objektů a manipulace s nimi. Dále zde budou probírány všechny prostředky makrodefinic a primitivní funkce pro zvláštní efekty a sazba matematického textu, algoritmus dělení slov, zlomu řádku a zlomu stránky. V závěru budou vyloženy možnosti modifikace výstupních rutin, prostředky pro opakování objektů a prostředky pro srovnávání (tabelátory, tabulky). Vykládaná látka v řadě případů ukazována na příkladech v rámci přednášky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK