PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mathematica pro pokročilé - NMIN264
Anglický název: Advanced course in Mathematica
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (28.04.2014)
Předmět volně navazuje na kurz Mathematica pro začátečníky, je vhodný pro studenty všech oborů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (20.04.2012)

Cílem předmětu je seznámení s pokročilejšími programátorskými technikami a dalšími vlastnostmi systému Mathematica.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (02.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je odevzdání zápočtového programu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (24.04.2017)

Mathematica Documentation Center (dokumentace k programu Mathematica).

Wellin, P. R.: Programming with Mathematica. An Introduction. Cambridge University Press, 2013.

Mangano, S.: Mathematica Cookbook. O'Reilly Media, 2010.

Boccara N.: Essentials of Mathematica (With Applications to Mathematics and Physics). Springer, 2007.

Wagon, S.: Mathematica in Action (3rd edition). Springer, 2010.

Slavík A., Wagon S., Schwalbe, D.: VisualDSolve, Visualizing Differential Equations with Mathematica. Wolfram Research, Inc., Champaign, Illinois, 2009.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (24.04.2017)

Výuka v počítačové učebně.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (24.04.2017)

Tvorba dokumentů v Mathematice. Numerické výpočty. Numerické řešení diferenciálních rovnic. 2D a 3D grafika. Digitální zpracování obrazu. Tvorba externích balíčků. Funkce Manipulate. Grafické zobrazování dat. Diskrétní matematika. Sledování a urychlování výpočtů, efektivita programů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK