PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Principy počítačů a operační systémy - NMIN263
Anglický název: Principles of Computers and Operating Systems
Zajišťuje: Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.win.ms.mff.cuni.cz
Garant: RNDr. Vojtěch Jákl
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NPRM041
Anotace -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)
Architektura von Neumannova počítače, typické strojové instrukce a mikroprogramování, principy programování v assembleru a typy adresování, mechanismy volání podprogramů, multiprogramování, přerušení. Architektura a klasifikace počítačů IBM PC. Struktura operačních systémů a jejich porovnání, úloha správy procesoru, paměti, periférií a dat. Virtuální počítače. Struktura překladače, překlad řízený syntaxí, optimalizace kódu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2018)

Studenti se seznámí se základními pricipy počítačů a se základy operačních systémů.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2018)

Hořejš J., Brodský J., Staudek J. : Struktura počítačů a jejich programové vybavení, SNTL, Praha, 1980

současná časopisecká literatura

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2018)

Přednášky v posluchárně.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2018)

Zkouška dle sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Jákl (30.09.2015)

RAM

Architektura von Neumannovských počítačů a mikroprogramování

Multitasking, přerušení, synchronizace, deadlock.

Struktura operačních systémů - úloha správy procesoru a správy paměti

Virtuální paměť.

Překladače, překlad řízený syntaxí

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (06.06.2018)

Nejsou předpokládány žádné speciální znalosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK