PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mathematica pro začátečníky - NMIN203
Anglický název: Beginners' course in Mathematica
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Třída: M Bc. DGZV > Doporučené volitelné
M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. MZV > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (20.04.2012)
Cílem předmětu je seznámení s počítačovým systémem Mathematica a jeho využitím v různých oblastech matematiky. Vhodné pro studenty všech oborů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (20.04.2012)

Cílem předmětu je seznámení se systémem Mathematica a jeho uplatněním při řešení matematických úloh.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (01.10.2020)

Podmínkou získání zápočtu je vyřešení aspoň poloviny úloh zadaných na každé hodině.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (24.04.2017)

Mathematica Documentation Center (dokumentace k programu Mathematica).

Hazrat, R.: Mathematica. A Problem-Centered Approach (2nd edition). Springer, 2015

Wellin, P. R.: Programming with Mathematica. An Introduction. Cambridge University Press, 2013.

Mangano, S. Mathematica Cookbook.: O'Reilly Media, 2010.

Boccara N.: Essentials of Mathematica (With Applications to Mathematics and Physics). Springer, 2007.

Wagon, S.: Mathematica in Action (3rd edition). Springer, 2010.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (01.10.2020)

Distanční výuka probíhá prostřednictvím videokonferencí v prostředí Zoom. Pozvánky jsou rozesílány mailem všem zapsaným studentům. Materiály k distanční výuce jsou k dispozici na webové stránce přednášejícího: https://www.karlin.mff.cuni.cz/~slavik/info.html

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (24.04.2017)

Symbolická a numerická matematika, řešení rovnic. Lineární algebra, matematická analýza. Grafy funkcí, křivky a plochy, zobrazování dat. Interpolace a aproximace. Náhodná čísla.

Seznamy. Přepisovací pravidla. Vnitřní reprezentace výrazů. Predikáty. Vzory. Anonymní funkce, funkcionální programování. Grafika v rovině a v prostoru. Procedurální programování. Řetězce, práce se soubory. Interaktivní vyhodnocování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK