PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Objektově orientované programování - NMIN201
Anglický název: Object oriented programming
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NMIN101, NMIN102
Neslučitelnost : NPRG031, NPRM049
Záměnnost : NPRG031, NPRM049
Je neslučitelnost pro: NPRG031
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.01.2018)
Povinný předmět bakalářského oboru MMIB, navazuje na NMIN101-102. Obsahem výuky je jazyk C# a jeho vlastnosti, objektový návrh programů, základy objektového programování a práce v současných vývojových prostředích. Posluchači se seznámí s postupy a technikami užívanými při tvorbě programů a prakticky si vyzkoušejí vytváření rozsáhlejších programů včetně grafického rozhraní.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (13.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet není nutný k účasti na zkoušce.

K získání zápočtu se požaduje:

aktivní účast na cvičení spočívající obvykle v řešení úkolů (programů) v termínech stanovených cvičícím (ať už na cvičení nebo doma),

vypracování zápočtového programu a jeho odevzdání do termínu stanoveného cvičícím,

úspěšné absolvování zápočtového testu.

Povaha prvních dvou požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící domácí úkoly nebo opakovaně odevzdat zápočtový program po odstranění nalezených závad.

Na složení zápočtového testu má student tři pokusy do konce zkouškového období zimního semestru (jeden řádný a dva opravné termíny). Vyučující může studentům povolit vykonat opravný termín i dodatečně během letního semestru.

Literatura
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

M. Virius: C# pro zelenáče, Neocortex Praha, 2002

E. Gunnerson: Začínáme programovat v C#, Computer Press Praha 2001

J. Kent: Visual C# 2005 bez předchozích znalostí, Computer Press Brno 2007

Jesse Liberty, Donald Xie: Programming C# 3.0, Fifth Edition, O'Reilly Media, Inc., 2007.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška má pouze ústní část, která obsahuje typicky dvě otázky odpovídající sylabu přednášky a tomu, co byo procvičováno na cvičení.

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu předneseném na přednáčce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.01.2018)

Objekty, objektové programování, základní prostředky jazyka C#, princip práce ve vývojovém prostředí, událostmi řízené programování, tvorba konzolových a základy tvorby formulářových aplikací, diskrétní simulace, základní představení některých dalších jazyků z rodiny jazyka C.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK