PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Členění kryptografických standardů - NMIB016
Anglický název: Classification of Cryptographic Standards
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: RNDr. Libor Dostálek
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Záměnnost : NMMB501
Je neslučitelnost pro: NMMB501
Je záměnnost pro: NMMB501
Anotace -
Poslední úprava: G_M (01.06.2011)
Cílem přednášky je poskytnout posluchačům přehled norem a standardů v kryptografii a seznámit je s různými druhy jejich členění (podle způsobu vydání norem, podle závaznosti, podle vydavatelů, podle obsahového zaměření). Posluchačům bude vysvětlena platná právní úprava v ČR v této oblasti (včetně způsobu vyhodnocování kryptografických prostředků). Je žádoucí znalost v rozsahu přednášky NALG087.
Literatura
Poslední úprava: T_KA (23.05.2004)

Zákony České republiky 148/98, 227/2000, vyhláška NBÚ 76/99, připravovaná vyhláška k zákonu o elektronickém podpisu, a dále jednotlivé konkrétní normy.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (23.05.2003)

Základní pojmy (standard, norma, de facto norma). Normy dle vydavatele (IEEE, ISO, ANSI, NIST ? FIPS, IETF, PKCS, EU). Normy dle obsahu ( symetrická kryptografie, hashovací funkce, asymetrická kryptografie, elektronický podpis, protokoly, ?). Zákony 148/1998, 101/2000, 227/2000 a související vyhlášky. Vyhodnocování kryptografických modulů (FIPS, CC - ISO 15408, ITSEC, ...).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK