PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Datové a procesní modely - NMIB008
Anglický název: Data and Process Models
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jiří Měska
Marian Kamenický
Václav Trojan
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Záměnnost : NMMB303
Je neslučitelnost pro: NMMB303
Je záměnnost pro: NMMB303
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2012)
Přednáška poskytuje základní orientaci v problematice datových a procesních modelů, tedy v popisu struktury informace a v procesech, které se s informacemi dějí. Soustřeďuje se na datové technologie relačních databází a adresářových struktur (LDAP).
Literatura -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2012)

Martin Gruber: Mistrovství v SQL, Svazek1,2, SoftPress, 2004.

James R.Groff, Paul N.Weinberg: SQL kompletní průvodce, Computer Press, 2005.

Bruce Momjian: PostgresSQL, Praktický průvodce, Computer Press, 2003.

Thomas Kyte: Oracle návrh a tvorba aplikací, Computer Press, 2005.

Howes, T; Smith, M; Good, G: Understanding and Deploying LDAP Directory Services

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (17.05.2003)

Data a jejich struktura. Datové modely. E-R diagramy. Relační databáze. Normalizace a denormalizace. Jemný úvod do jazyka SQL. Transformace relačních datových schémat. Integrita dat v relačních schématech. Dimenzionální datové struktury. Procesní modely. Procesy přidávání nových dat a změn stávajících dat. Časový vývoj dat. Obecné struktury procesu. Work-flow.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK