PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematika III - NMFM801
Anglický název: Mathematics III
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2014)
Posloupnosti a číselné řady. Teorie funkcí jedné reálné proměnné. Primitivní funkce. Riemann-Stieltjesův integrál. Teorie funkcí více proměnných. Posloupnosti a řady funkcí, mocninné a Fourierovy řady. Difereciální rovnice. Vektorové prostory. Základy teorie metrických prostorů. Prostory se skalárním součinem. Základy teorie funkcí komplexní proměnné. Matice. Soustavy lineárních rovnic. Lineární a kvadratické formy. Výuka formou kontrolované četby - pro posluchače mimořádného studia předmětů FPM. Předpoklad: Souhlas vyučujícího na základě posouzení znalostí z matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2014)

Umožnit posluchačům Cyklu přednášek pro pojistné matematiky získat požadované znalosti

z matematiky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (13.10.2017)

Ústní zkouška. Počet opravných termínů: 2

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2015)

Hájková, V., Johanis, M., John, O., Kalenda, O. F. K., Zelený, M.: Matematika. MatfyzPres. Praha 2012.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2014)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. (13.10.2017)

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají syllabu přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2014)

Posloupnosti a číselné řady. Teorie funkcí jedné reálné proměnné. Primitivní funkce. Riemann-Stieltjesův integrál. Teorie funkcí více proměnných. Posloupnosti a řady funkcí,mocninné a Fourierovy řady. Difereciální rovnice. Vektorové prostory. Základy teorie metrických prostorů. Prostory se skalárním součinem. Základy teorie funkcí komplexní proměnné. Matice. Soustavy lineárních rovnic. Lineární a kvadratické formy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK