PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Finanční deriváty 2 - NMFM532
Anglický název: Financial Derivatives 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
RNDr. Jakub Černý, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Prerekvizity : NMFM531
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)
Stochastické modelování cen akcií, směnných kurzů a úrokových sazeb. Úvod do standardních a nestandardních metod. Princip rizikově neutrálního oceňování. Itôovo lemma a Black-Scholesova formule. Řízení rizik při obchodování s deriváty (Delta, Gamma atd., Value at Risk). Numerické odhady volatility a korelací. Monte Carlo simulace - oceňování exotických opcí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Cílem druhé části přednášky je vyložit pokročilé finančně-matematické metody pro oceňování finančních derivátů. Důraz však přitom bude kladen na podstatu ekonomických a finančních argumentů spíše než na vlastní matematické základy teorie stochastických procesů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.06.2019)

Samostatný projekt, průběžný test, závěrečný test.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Základní:

Hull, John C.: Options, Futures, and Other Derivatives. 2006.

Doplňková:

Dvořák, Petr.: Deriváty. 2006.

Witzany, Jiří: International Financial Markets. 2007.

Jílek, Josef: Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2005.

Hunt, P.J., Kenedy, J.E.: Financial derivatives in theory and practice. 2000.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. (12.10.2017)

Závěrečné hodnocení předmětu vychází z bodového hodnocení řešení projektu zadaného v průběhu semestru a dále z bodového hodnocení průběžného a závěrečného písemného testu. Průběžný test sestává z 4-5 výpočetních příkladů a teoretických otázek korespondujících vyložené látce do zadání testu. Závěrečný test pokrývá sylabus a látku vyloženou v průběhu celého semestru a sestává z 6-8 výpočetních příkladů a teoretických otázek. Váha závěrečného testu v celkovém hodnocení je minimálně 50%. Průběžný test je možné ze závažných důvodů omluvit, v tomto případě je do výsledného skóre proporcionálně započten pouze test závěrečný. Na základě celkového počtu bodů je určena výsledná známka s tím, že hranice pro známky 1,2,3,4 jsou zpravidla 90%, 75% a 60% z celkového počtu bodů. Tyto hranice však mohou být v závislosti na obtížnosti testů zkoušejícím upraveny. V hraničních případech může student požádat o ústní přezkoušení a závěrečný test je možné opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Úvod do standardních a nestandardních metod pro stochastické modelování finančních procesů.. Princip rizikově neutrálního oceňování. Změna numerairu a věta o ekvivalentní martingalové míře. Aplikace pro oceňování vybraných exotických derivátů. Modelování úrokových sazeb a oceňování úrokových derivátů. Kalibrace modelů - numerické odhady volatilit a korelací. Modelování kreditního rizika a kreditní deriváty.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (14.05.2019)

Teorie pravděpodobnosti na bakalářské úrovni, základy finanční matematiky (úrokové sazby, diskontování, výnosová křivka, směnné kurzy atd.) a finančních trhů (základní instrumenty), obsah předmětu Finanční deriváty 1.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK