PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Demografie - NMFM461
Anglický název: Demography
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Populační teorie. Úmrtnostní tabulky. Míra úmrtnosti. Konstrukce dekrementních tabulek. Dynamické modelování úmrtnosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy kvantitativního zkoumání vlastností lidské populace, zejména úmrtnosti, podat přehled postupů pro konstrukci dekrementních tabulek, vysvětlit jejich interpretaci a souvislosti s matematickými modely.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (25.04.2018)

Složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Benjamin, B., Pollard, J.H. : The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics. Institute of Actuaries and the Faculty of Actuaries in Scotland, London, 1993

Bowers, N.L. et al.: Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries, Itasca, 1986

Brown, R.L.: Introduction to the mathematics of demography. ACTEX Publications, Winsted and Avon, Connecticut, 1991

Koschin, F.: Aktuárská demografie. VŠE Praha, 1993

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (19.02.2018)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (26.04.2018)

Populační teorie: Modely populačního růstu. Lexisův diagram. Spojitý model s věkovou strukturou. Stacionární a stabilní populace. Lotkův zákon.

Úmrtnostní tabulky: Interpretace úmrtnostní tabulky. Pravděpodobnostní model. Selekční tabulky. Zkrácené tabulky. Analýza úmrtnostní tabulky podle příčin smrti.

Míra úmrtnosti: Obecná a specifická míra úmrtnosti. Standardizace.

Konstrukce úmrtnostních tabulek: Odhad expozice. Metody vyrovnávání.

Selekční tabulky. Generační tabulky. Dynamické modelování úmrtnosti.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (30.05.2018)

Základy analýzy funkcí jedné reálné proměnné - derivace, integrál. Základy teorie pravděpodobnosti - rozdělení náhodné veličiny, momenty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK