PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Životní pojištění 2, cvičení - NMFM416
Anglický název: Life Insurance 2, exercises
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Korekvizity : NMFM406
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (18.04.2019)
Cvičení k přednášce NMFM406.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Viz NMFM406.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (02.02.2018)

Podmínky na zápočet:

1) Aktivní účast na alespoň 70% konaných cvičení.

2) Vypracování a odevzdání 3 domácích úloh ve stanovených termínech. Je-li v řešení nalezena chyba, je nutné ji do 14 dnů po oznámení opravit a protokol znovu odeslat cvičícímu.

3) Úspěšné složení zápočtového testu na konci semestru. Je nutné získat alespoň 7 bodů z 10. Test je možné opakovat nejvýše jednou ve stanoveném termínu.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Viz NMFM406.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Viz NMFM406.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK