PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pojišťovací právo - NMFM305
Anglický název: Insurance Law
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: JUDr. Ludvík Bohman
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Matematika > Finanční a pojistná matematika
Anotace -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Pojištění z právního hlediska, nové zákony o pojištovnictví. Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Poskytnout základní znalosti právních předpisů upravujících pojišťovací činnost a dohled nad pojišťovnictvím.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.04.2018)

Složení písemné zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (11.05.2015)

Karfíková M., Přikryl V. a kolektiv: Pojišťovací právo. Praha, Leges s.r.o., 2010

Hulmák a kol.: Občanský zákoník VI., komentář k § 2756 - 2872), C.H.BECK 2014

Bohman, Wawerková: Zákon o pojistné smlouvě, LINDE, 2009

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (16.04.2018)

Forma: písemný test - multiple choice.

Počet otázek: 30-40

Studijní materiál:

sylabus předmětu,

občanský zákoník 89/2012 Sb. Par. 2756 - 2872,

Zákon‎ 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích.

Doporučená literatura: ‎

‎Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář (Hulmak a kol., nakladatelstvi C.H.Beck 2014)

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (27.04.2017)

1) Historie a základní principy pojišťovnictví

2) Podmínky pro podnikání v pojišťovnictví

3) Dělení pojištění a právní instituty pojištění

4) Pojistná smlouva

5) Pojišťovací zprostředkovatelé.

6) Pojistný podvod‎

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK