PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Anotace -
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Úvod do ekonomie. Volitelný předmět pro studenty Obecné a Finanční matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (10.09.2012)

Seznámit studenty se základmími principy ekonomie a úvodem do mikroekonomie a makroekonomie.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (28.02.2018)

Pro udělení zápočtu je nutné, aby studenti absolvovali písemný test. Při neúspěšném napsání testu je jeden náhradní termín. Zápočet je nutnou podmínkou pro konání zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

SAMUELSON P.A., NORDHAUS W.D., Ekonomie, Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1992, 1997.

FRANK, Robert, H.,MIKROEKONOMIE A CHOVÁNÍ, Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1995.

HOLMAN Robert, MIKROEKONOMIE, první vydání Praha: C.H. Beck, 2002

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška + cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (28.02.2018)

Předmětem zkoušky je látka pokrytá sylabem, která byla probraná v přednášce. Zkouška má písemnou a ústní část, hodnocení závisí na výsledku obou částí. Po neúspěchu v písemné části nelze v daném termínu pokračovat ústní částí zkoušky. Při neúspěšném složení ústní části je nutné v dalším termínu opakovat obě části zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (10.09.2012)

1 Co je ekonomie

2 Teorie nabídky a poptávky, cenová elasticita

3 Důchodová a křížová elasticita, elasticita nabídky, elementární nabídkově - poptávková analýza

4 Teorie chování spotřebitele I

5 Teorie chování spotřebitele II

6 Teorie firmy I

7 Teorie firmy II (mezní produkt)

8 Nákladové funkce

9 Model dokonalé konkurence, monopol

10 Oligopol, monopolistická konkurence, Měření ekonomické nerovnosti

11 Úvod do makroekonomie

12 HDP a jeho složky

13 Inflace a nezaměstnanost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK