PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Družicová data ve výzkumu atmosféry - NMET533
Anglický název: Satellite data in atmospheric research
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
RNDr. Kateřina Šindelářová, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)
Možnosti a specifika využití družicových dat pro řešení jak teoretických tak ryze praktických úloh v různých oblastech aplikované klimatologie. Využití satelitního pozorování pro monitoring chemického složení atmosféry a kvality ovzduší.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)

Možnosti a specifika využití družicových dat pro řešení jak teoretických tak ryze praktických úloh v různých oblastech aplikované klimatologie. Využití satelitního pozorování pro monitoring chemického složení atmosféry a kvality ovzduší.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (16.01.2024)

Zápočet je udělen za vypracování seminární práce a prezentaci zadaného tématu, zkouška je ústní.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

R. R. Kelkar: Satellite Meteorology, Second Edition, 2017, CRC Press, dokumentace a články na stránkách www.cmsaf.eu. Burrows, J.P., Platt, U., Borrell, P.: “The Remote Sensing of Tropospheric composition from Space”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011. Dále aktuální časopisecká literatura dle doporučení přednášejících.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (07.06.2019)

Znalost probírané tématiky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Družicová data v klimatologii - zdroje, povaha a typ dat, možnosti využití, výhody a nevýhody dat získáných z družice, srovnání s daty získanými z jiných typů měření. GPS RO pozorování atmosféry, techniky zpracování a využití. Družicová pozorování složení atmosféry – metody dálkového pozorování troposféry; atmosférická spektroskopie, odrazivost, přenos záření; měření plynů, oblačnosti, vlastností atm. aerosolu; využití satelitního pozorování chemického složení atmosféry v modelech (validace, inverze, asimilace dat). Obsah přednášky bude upravován dle individuálního zaměření posluchačů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK