PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Numerické modely počasí a klimatu - NMET532
Anglický název: Numerical weather and climate models
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)
Numerické modely v předpovědi počasí a klimatu - konstrukce modelů globálních a na omezené oblasti, parametrizace; validace modelových výsledků. Výuka probíhá tutorským způsobem a sylabus se aktuálně přizpůsobuje konkrétnímu obsahu předchozího studia a potřebám tématu disertační nebo diplomové práce. Tento sylabus se u doktoranda zahrnuje do individuálního studijního plánu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (07.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

James R. Holton: An introduction to dynamic meteorology, T.N. Krishnamurti, L. Bounoua: An introduction to numerical weather prediction techniques, aktuální časopisecká literatura dle doporučení přednášejících

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (11.06.2019)

Ústní zkouška témat dle sylabu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Základní témata, která budou konkretizovaná na základě individuálního studijního plánu posluchače: Konstrukce numerických modelů; dynamické jádro; parametrizace; počáteční a okrajové podmínky; vyhodnocení modelových výstupů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK