PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dynamika systému oceán - atmosféra - NMET509
Anglický název: Dynamics of Ocean-Atmosphere System
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Třída: DS, meteorologie a klimatologie
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (09.05.2013)
Termodynamický systém v atmosféře a oceánu. Průměrný stav parametrů oceánu, teplota, hustota, salinita a jejich význam z hlediska cirkulace. Dynamika cirkulace v oceánech, interakce s troposférou. Tepelný stroj oceán- atmosféra. Výuka probíhá tutorským způsobem a sylabus se aktuálně přizpůsobuje konkrétnímu obsahu předchozího studia a potřebám tématu disertační nebo diplomové práce. Tento sylabus se u doktoranda zahrnuje do individuálního studijního plánu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)

Základním cílem předmětu je seznámit s vazbami a interakcemi mezi oceánem a atmosférou. Absolvováním předmětu si student prohloubí chápání dynamiky systému oceán - atmosféra.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (15.10.2017)

Zkouška ústní

Literatura -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)
  • Curry, Webster: Thermodynamics of Atmospheres & Oceans (Academic Press, London, 1999)
  • Holton: An Introduction to dynamic meteorology, Fourth Edition (Academic Press, New York, 2004)
  • Gill: Atmosphere - Ocean Dynamics (Academic Press, New York, 1982)
  • Trenberth: Climate System Modeling (Cambridge University Press, 1992)
  • Peixoto, Oort: Physics of Climate (American Institute of Physics, 1992)
Metody výuky -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (15.10.2017)

Učivo v rozsahu přednášené látky a vybraných částí doporučené literatury a prezentací z workshopů a letních škol

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (06.05.2004)

Termodynamický systém v atmosféře a oceánu, složení, charakteristiky, stavová rovnice pro atmosféru a oceán.

Průměrný stav parametrů oceánu, teplota, hustota, salinita, důsledky pro cirkulaci v oceánu.

Dynamika pohybů v oceánu, oceánická cirkulace, její příčiny a projevy.

Interakce oceánu a atmosféry, projevy a důsledky v režimech cirkulace.

Tepelný stroj oceán-atmosféra

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK