PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Synoptická meteorologie II - NMET036
Anglický název: Synoptic Meteorology II
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (15.05.2020)
Atmosférické fronty, tlakové útvary, jejich stavba a vývoj z hlediska metod diagnózy a prognózy počasí. Vztahy mezi početními metodami předpovědi a metodami odvozenými z norské školy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (15.05.2020)

Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními atmosférickými útvaty řídícími počasí, možnostmi jejich popisu metododami odvozenými z klasické Norské meteorologické školy a moderními numerickými předpovědními metodami.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (15.05.2020)

J. Kopáček, J. Bednář, M. Žák: Jak vzniká počasí, Karolinum, Praha 2019.

Palmen and Newton: Atmospheric circulation systems: their structure and physical interpretation, New York, Academic Press, 1969.

C. Newton, and E.O. Holopainen, : Extratropical Cyclones, The Erik Palmen Memorial Volume.American Meteorological Society, Boston, 1990.

Manfred Kurz: Synoptic Meteorology, Offenbach am Main, DWD, 1998.

Patrick Santurette and Christo G. Georgiev: Weather Analysis and Forecasting, Elsevier Academic Press, 2005.

http://www.zamg.ac.at/docu/Manual/SatManu/main.htm

Metody výuky -
Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (02.04.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (09.10.2017)

Zkouška je ústní a její požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (28.04.2020)

Struktura a vlastnosti polárních front, podmínky tvoření a rozpadu, fronty teplé, studené a okludované, podmínky počasí při jejich přechodu, mezosynoptické struktury v oblasti front, základní principy analýzy front. Studium podmínek počasí pro vybrané případy přechodu atmosférických front přes Prahu pomocí dat změřených na meteorologických přístrojích v Troji.

Všeobecné údaje o mimotropických cyklónách, vývojová stadia cyklón a anticyklón, teplotní a vertikální struktura cyklón a anticyklón během jejich vývoje, druhy anticyklón, počasí v cyklónách a anticyklónách, vlivy podpůrných faktorů na vývoj tlakových útvarů. Modely cyklogeneze a anticyklogeneze, tlakové útvary ve vyšších hladinách. Konkrétní podmínky počasí v tlakových útvarech na datech ze stanic v Troji.

Tryskové proudění.

Použití metod numerických předpovědí v synoptické praxi, předpověď synoptické situace, všeobecné principy předpovědí teploty, srážek, oblačnosti a extrémních jevů, předpověď vývoje tlakových útvarů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (02.04.2008)

Znalosti v rozsahu přednášky "Synoptická meteorologie I".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK