PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dynamická meteorologie - NMET023
Anglický název: Dynamic meteorology
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Neslučitelnost : NMET074
Záměnnost : NMET074
Je neslučitelnost pro: NMET074
Je záměnnost pro: NMET074, NMET022
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (09.05.2013)
Termodynamický systém a procesy v atmosféře a oceánu, hydrostatická rovnováha, stabilita a aproximace zemské atmosféry. Pohyb atmosféry, základní pohybové rovnice, typy proudění, struktura tlakového a pohybového pole, atmosférické fronty. Divergence a rovnice kontinuity, vorticita a cirkulace. Časové změny v atmosféře, rovnice vorticity, divergenční teorém, kvazi-geostrofický koncept. Všeobecná cirkulace atmosféry, cirkulace v oceánu. Přednáška je záměnná s NMET074 „Dynamika atmosféry“ . Předpokládají se znalosti v rozsahu přednášky NMET034 „Hydrodynamika“.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (01.05.2008)

Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy atmosférické dynamiky. Absolvováním předmětu si student prohloubí fyzikální znalosti v aplikaci na problematiku atmosféry, zvláště pak termodynamiky, statiky a dynamiky atmosféry.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (15.10.2017)

Zápočet - uděluje se za účast na cvičeních, za provedenou analýzu termodynamického diagramu a její zdůvodnění. Je podmínkou ke zkoušce z předmětu, která je ústní.

Literatura -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)
  • Pechala, Bednár: Prírucka dynamické meteorologie (Academia Praha, 1991)
  • Curry, Webster: Thermodynamics of Atmospheres & Oceans (Academic Press, London, 1999)
  • Holton: An Introduction to dynamic meteorology, Fourth Edition (Academic Press, New York, 2004)
  • Gill: Atmosphere - Ocean Dynamics (Academic Press, New York, 1982)
  • Trenberth: Climate System Modeling (Cambridge University Press, 1992)

Metody výuky -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)

přednáška s cvičením

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (13.10.2017)

Učivo v rozsahu přednášené látky plus eventuálních stanovených částí doporučené literatury, ústní formou

Sylabus -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (26.05.2008)

Termodynamický systém v atmosféře a oceánu, I. a II. věta termodynamiky, aplikace v atmosféře, rovnovážný stav v termodynamice, suchoadiabatické procesy v atmosféře, adiabatické procesy v oceánu, termodynamika vlhkého vzduchu, stav nasycení, fázové přechody, pseudoadiabatický děj ve vlhkém vzduchu. Hydrostatická rovnováha, aproximace zemské atmosféry, standardní atmosféra, statická stabilita atmosféry a oceánu. Tepelná výměna v systému Země - atmosféra. Souřadné systémy a popis pohybu atmosféry, základní pohybové rovnice, typy proudění, vertikální struktura pohybového pole, horizontální a vertikální struktura tlakového pole, atmosférické fronty. Divergence a rovnice kontinuity, vorticita a cirkulace. Časové změny v atmosféře, rovnice vorticity, divergenční teorém, vztah mezi prouděním a rozložením hmoty v atmosféře, kvazi-geostrofický koncept. Všeobecná cirkulace atmosféry, cirkulace ve stratosféře a oceánu, tropická cirkulace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK